Beyköy Belediyesi

KAT İRTİFAKI

İstenen Evraklar:

634 sayılı kat mülkiyeti kanununun bazı maddeleri 5711 sayılı kanunla değişmiş olup en son 5912 sayılı kanunla tekrar değişikler olmuştur.

  1. Hazırlanacak kat irtifakı projeleri bu yasada belirtilen hususlar açıkça belirtilmiş şekilde olacaktır.
  2. Projede dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm eklenti, otak yerlerin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleri ile oranlı ana payları kat,daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numaralanması, bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı da açıkça görüntülenmek suretiyle proje müellifi mimar tarafından imzalanacaktır.
  3. Projedeki bağımsız bölüm listesi aşağıdaki gibi hazırlanacaktır.

Kat No Bağ.Böl.No Niteliği Değeri Arsa Payı Alanı Maliki Eklentisi
1 ...............
2 ...............
3 ...............

Yapılan İşler:

  1. Belediyece proje onayı yapılacaktır.
  2. Kadastro ve tapu sicil müdürlüğü tarafından istenen diğer belgeler tamamlandıktan sonra kat irtifakı tapu sicil müdürlüğü onayı ile gerçekleştirilecektir.
  3. Kat irtifakı kurulan ve tüm bağımsız bölümlerin yapı kullanma izni (iskan) belgeleri alındıktan sonra tapu sicil müdürlüğüne müracaat edildiğinde kat mülkiyetine geçilecektir.