Beyköy Belediyesi

İSKAN

Yapı Kullanma İzni( İskan)işlemleri:

 1. Yapı Denetim Kurumlarının düzenlediği Hakediş ve İş Bitirme Evrakları
 2. Yapı Denetim veya Fenni mesulluk uygunluk Raporu
 3. Beyediyeye borç olmadığına dair yazı
 4. Sığınak Raporu (varsa)
 5. S.G.K İlişik kesme belgesi
 6. Vergi Dairesi İlişik kesme belgesi
 7. Asansör Ruhsatı (varsa)
 8. İtfaiye müdürlüğünden Yangın, algılama, söndürme ve tahliye projeleri ile yangından korunma hakkında rapor
 9. Yapının bina ve mevzuata uygun ölçüldüğünü gösterir röperli ölçü krokisi
 10. Fotoğraf (4 cepheden çekilmiş)
 11. Enerji Kimlik Belgesi ( mühendis tarafından imzalı olacak), iskan verilirken onaylanıp mal sahibine verilecek)