Beyköy Belediyesi

İMAR DURUMU

İmar Durumu Başvuruları İstenilen Evrak ve Dökümanlar

  1. Başvuru Dilekçesi
  2. Güncel Tapu Kaydı
  3. Koordinatlı ölçü krokisi
  4. İmar durumu harcı makbuzu
  5. Kimlik Fotokopisi