Beyköy Belediyesi

OLAĞANÜSTÜ UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARI -14.02.2021-2021/6

DÜZCE VALİLİĞİ
DÜZCE İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ
Toplantı Tarihi : 14.02.2021

Karar  Sayısı    : 2021/6

Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Cevdet ATAY Başkanlığında Düzce Valiliği Toplantı Salonunda 14.02.2021 Pazar günü saat 15:00'da olağanüstü olarak toplanmıştır.

Yapılan toplantıda:

İlimizde devam etmekte olan ve Meteoroloji verilerine göre yoğunlaşarak devam edecek olan kar yağışı, buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı; 15-16 Şubat 2021 Pazartesi ve Salı günleri il merkezinde ve tüm ilçelerde;

1.    Yüz yüze eğitime başlaması kararlaştırılan resmi ve özel anaokullarının, ilkokulların, ortaokulların yüz yüze eğitime başlama faaliyetlerinin 2 (iki) gün süre ile ertelenmesine ve okullarımızda  uzaktan eğitime devam edilmesine,

2.    Rehabilitasyon merkezlerinin, kreş ve gündüz bakım evlerinin, yaygın eğitim kurslarının ve tüm resmi ve  özel kursların yüz yüze eğitimlerine 2 (iki) gün ara verilmesine,

3.    Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler ile engelli personelin idari izinli sayılmalarına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.