Beyköy Belediyesi

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kuruma gelen tüm evrak ve belgelerin, postaların teslim alarak içeriğine göre en kısa sürede ilgili müdürlüğe gönderme faaliyetlerini yürütmektedir.

Müdürlüklerce kurum içine ve kurum dışına gönderilen tüm evrak, belge ve postaların ulaştırılmasını sağlamaktadır. Belediye yazışmalarında ve evrak kayıtlarında standartların oluşturulması işlemlerinin yapılmasını sağlamaktır.

Belediye Meclisi tarafından onaylanması gereken Faaliyet Raporu gibi çalışmalarla birlikte yine müdürlüklerin talepleri ve ilçeyi ilgilendiren konular hakkında gündemi hazırlamak ve meclisçe alınan kararların yazılması, elektronik ortamda kaydının saklanmasıyla beraber alınan kararların duyurulmasını ve karar özetlerinin birimlere ulaştırılması gibi çalışmalar yapmaktadır.

Belediye karar organlarının çalışmalarının yürütülmesine yardımcı olmak, alınan kararların yazılmasını, kaydedilmesini, ilgililere duyurulmasını ve arşivlenmesini temin etmek.

Vatandaşlardan ve kamu kurumlarından gelen ve kurum dışına gönderilen yazıların düzenli bir şekilde takibini yapmak. Asker Ailelerinden Muhtaç olanlara yardım hakkındaki 4109 Sayılı Kanun gereğince gerekli şartları taşıyan ve istenilen belgeleri hazırlayan asker ailelerine gerekli yardım yapılması sağlamak.

  1. Belediye Meclisi ile ilgili hizmetler
  2. Belediye Encümeni ile ilgili hizmetler
  3. Genel evrak kayıt ile ilgili hizmetler
  4. Nikâh İşleriyle İlgili Hizmetler
  5. İnsan Kaynaklarıyla İlgili Hizmetler ve Diğer Hizmetler
  6. Asker Aile Yardımı hizmetleri