Beyköy Belediyesi

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Beldemizin ihtiyaç duyulan alt ve üst yapı faaliyet ve hizmetlerini halkımızın kullanımına çağdaş ve kaliteli olarak sunmaktır.

Fen İşleri Müdürlüğü olarak yapılan faaliyet ve hizmetler;

 1. Yol açma, asfalt ve kaldırım çalışmaları
 2. Beldemizin ihtiyaç duyulan sokaklarında asfalt, beton bordür, tretuar, yağmur suyu kanalı, istinat ve perde duvarı yapımı, bakım ve onarım işlerinde kullanılmak üzere Asfalt, stabilize, bordür, beton parke taşı, yağmur suyu ızgarası alımı, Fen İşleri Şantiye Hizmetlerinde kullanılmak üzere İşçi çalıştırılması, İş makineleri ve Kamyonet kiralanması Hizmeti Alımı vs. malzeme alımlarına ilişkin bilgileri, var ise dosyalarını hazırlamak ve ihale işlemlerini yapmak için ilgili müdürlüğe göndermek ve yapılan ihaleleri kontrol etmek başlıca sorumluluklarımız arasındadır.
 3. Keşif, metraj ve ön hazırlığı yapılmış;
  1. Mal alımı işlerinin,
  2. Bakım Onarım işlerinin,
  3. Hizmet alımı işlerinin,
  4. Yapım işlerinin ihale dosyalarının bilgilerinin hazırlanması.
 4. Belediyemiz mahalle ve mücavir alanlarının çöp toplama nakli ve temizlik hizmetleri
 5. Kent merkezinin el ve süpürge aracı ile süpürme hizmeti
 6. Ana arter yolların yıkanması hizmeti
 7. Park ve Bahçelerin temizliği hizmeti
 8. Katı Atık Vahşi Depolamadan Düzenli Depolamaya geçiş çalışmaları Katı Atık Birliği adına yürütülmesi hizmeti
 9. Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında başlanan atık pil toplama projesinin devam etmesi, bu konunun gündemde tutulabilmesi
 10. Atık Bitkisel Yağların Kontrolü Yönetmeliği,
 11. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,
 12. Atık Madeni Yağların Kontrolü Yönetmeliklerin yorumlanıp, Atık Yönetim Planlarının hazırlanması, belediyenin bu yönetmeliklerle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesinin sağlanması,
 13. Bu yönetmeliklerle ilgili vatandaşlarda yeterli bilincin oluşması için, halkın eğitimi çalışmalarının başlatılarak, pilot bölgeler oluşturulması ve bu yönetmeliklerin hayata geçirilmesi
 14. Beldemizde kanalizasyon çalışmaları abone bağlantılarının yapılması.
 15. Beldemizde tamamlanan içme suyu şebeke inşaatı çalışmaları sonrasında abone bağlantılarının yapılması.
 16. Park ve Bahçe Hizmetleri (Peyzaj, bitkisel üretim, uygulama ve park yapımı),
  1. Pazaryerlerinin toplu, düzenli ve temiz tutulması,
  2. Yağmur suyu drenaj hatları inşa ederek ana yağmur suyu drenajlarına bağlamak ve çözüm üretmek,
  3. Kurban Bayramlarında kurban kesim yerleri inşa ederek ve hazırlayarak halkın kullanımına sunmak,
  4. Sosyal ve kültürel etkinlikler organizasyonlarında her türlü destek ve hizmet faaliyeti yürütmek.