Beyköy Belediyesi

23 taşeron personelimizin kadroya geçiş işlemlerini tamamlandı.

Belediyemiz Birimlerinde;

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmesi Kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerimizin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 24 üncü maddesine istinaden, Belediyemiz bünyesinde kurulacak olan Şirkete İşçi Statüsünde Geçirilmesine İlişkin yazılı ve sözlü sınav yapıldı.

 

Sözlü Sınavda; Personellere Adı Soyadı, Doğum yeri, Doğum Tarihi, İkametgâh adresi, Mahalle Muhtarının Adı Soyadı, Aileye İlişkin bilgiler soruldu.
Yazılı Sınavda; Düzce Valiliği’ nin hazırlamış olduğu sorulardan 4 adet soru soruldu.
Böylelikle 23 taşeron personelimizin kadroya geçiş işlemlerini tamamlamış bulunmaktayız. Hayırlı olsun.