Beyköy Belediyesi

2020 YILI OCAK AYI 1. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETİ.

SEÇİM DÖNEMİ                :  7

Toplantı Tarihi ve Sayısı  :  06.01.2020

Toplantı Saati                    : 18.30

Birleşim/Karar Sayısı        :  1.1 – (1-2-3-4-5-6)

GÜNDEM ve ÖZETİ


Gündemin

1. Maddesi – Belediye Meclis Üyeleri ile İhtisas Komisyon Üyeleri Huzur Hakkı Miktarının Belirlenmesi. Bütçe kanununda belirlenen en üst limitten ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.

2.Maddesi - Belediye Meclisi Ağustos Ayı içinde izin yapmasında ve her ayın ilk haftası Pazartesi günü saat 18.30’da toplanılması Oybirliği ile kabul edildi.

3.Maddesi - 5 adet Sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücret belirlenmesi Oybirliği ile kabul edildi.

4.Maddesi - 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun da yer alan K cetvelde “Fazla Çalışma Ücreti” bölümünün Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti kısmında belirlenen tutar göz önüne alınarak aylık maktu ve fazla çalışma ücretleri Oybirliği ile kabul edildi.

5.Maddesi- Yetki Verilmesi; Belediyemiz adına, Noter üzerinden devri alınacak olan, her türlü motorlu motorsuz araç, gereç, iş makinesi, şartlı veya şartsız hibe yoluyla,  araç, iş makinesi ,ambulans, gibi ihalesi yapılan alım ve satımlarda, doğrudan alım satım iş ve işlemlerinde, Belediyemize gelecek olan  ayni ve nakdi bağışlarla ilgili yapılacak, iş ve işlemlerin noterden yapılabilmesi için Belediyemize gelecek olan  ayni ve nakdi bağışlarla ilgili yapılacak, iş ve işlemlerin noterden yapılabilmesi için Oybirliği ile kabul edildi.

6.Maddesi - Yolcu Taşıma Ücretleri Hakkında;

- Tek Kullanımlık Bilet : 3,50.-TL

2- Sivil Tam Bilet            : 3,00.-TL

3- Öğrenci                        : 1,70.-TL

4- İndi Bindi olarak          : 1,50.-TL ücret belirlenmesine ve 01 Şubat 2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmesini ve uygulanması,

 

Oybirliği ile kabul edildi.

Belediyemiz Meclis Toplantısında(birleşim) 1 nolu karardan 6 no’ ya kadar 6 adet karar alınmıştır.

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Osman KILIÇ                                                  Abdulhamit USTA                                                      Melek ÇAKIR

Meclis Başkanı                                              Meclis Kâtibi                                                              Meclis Kâtibi

(İmza)                                                            (İmza)                                                                           (İmza)