Beyköy Belediyesi

2017 YILI KASİM AYI 1. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETİ

SEÇİM DÖNEMİ                : 6

Toplantı Tarihi Ve Sayısı : 06.11.2017-10

Toplantı Saati                   : 17:30

Birleşim/Sayı                   : 1.1-(26-27-28)

Belediyemiz Meclisi, 2017 yılı Kasım Ayı meclis toplantısı birinci birleşimini yapmak üzere 06.11.2017 Pazartesi günü saat 17.30 da Belediye Hizmet Binasındaki Meclis Salonunda,  Belediye Başkanı Osman KILIÇ başkanlığında toplandı. Başkanlık Divanı yerini aldı.

 

Başkan- Açılış ve yoklamada; Toplantı yeter sayısı olduğundan oturuma başlandı. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce bir önceki meclis toplantısına ait Meclis tutanak özeti okundu. Meclis Tutanak Özeti Üyelere dağıtımı yapıldı. Tutanak Özeti Oybirliği İle kabul edildi.

Başkan- Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce Başkanlığımıza verilen ve gündeme alınması istenilen konular varsa oylayarak gündeme alacağız.

Gündem ve Özeti:

1- 2018 Yılı Bütçesi ve Gelir Tarifeleri

2- İmar Plan Revizyonu

3- EKGÜNDEM Plan Tadilat Talebi (Büyükaçma Köyü  90,95,96,108 parseller)

Başkan-  Gündem Maddelerimiz Bütçe ve İmar Komisyonuna havale edilmesi OYBİRLİĞİ ile kabul edilerek, komisyon raporlarını görüşmek üzere İkinci Birleşimi 13 Kasım 2017 Pazartesi günü saat 17.30 da yapılmak üzere birleşime (toplantıya) son verildi.

Başkan- Belediye Meclisince yapılan 2017 Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısında 3 adet karar alınmıştır.

Osman KILIÇ                                                   Abdurrahman KUL                                                       Abdulhamit USTA

Meclis Başkanı                                               Meclis Kâtibi                                                                   Meclis Kâtibi

(İmza) (İmza) (İmza)