Beyköy Belediyesi

2017 YILI MAYIS AYI 1. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETİ

SEÇİM DÖNEMİ :  6
Toplantı Tarihi ve Sayısı :  08.05.2017-5
Toplantı Saati : 18:30
Birleşim/Sayı : 1.1 – (16)

 

 

Belediyemiz Meclisi, 2017 yılı Mayıs ayı meclis toplantısı birinci birleşimini yapmak üzere 08.05.2017 Pazartesi günü saat 18.30 da Belediye Hizmet Binasındaki Meclis Salonunda,  Belediye Başkanı Osman KILIÇ başkanlığında toplandı. Başkanlık Divanı yerini aldı.

Başkan- Açılış ve yoklamada; Toplantı yeter sayısı olduğundan oturuma başlandı. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce bir önceki meclis toplantısına ait Meclis tutanak özeti okundu. Meclis Tutanak Özeti Üyelere dağıtımı yapıldı. Tutanak Özeti Oybirliği İle kabul edildi.

Başkan- Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce Başkanlığımıza verilen ve gündeme alınması istenilen konular varsa oylayarak gündeme alacağız.

GÜNDEM   

1-2016 Yılı Kesin Hesabı

Gündemin 1. Maddesi, 2016 Yılı Kesin Hesabı Oybirliği ile kabul edildi.

Belediyemiz Meclis Toplantısında(birleşim) 16 nolu karardan 16 no’ ya kadar 1 adet karar alınmıştır.

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Osman KILIÇ                                                  Abdulhamit USTA                                                      Abdurrahman KUL

Meclis Başkanı                                              Meclis Kâtibi                                                              Meclis Kâtibi

 

(İmza)                                                            (İmza)                                                                           (İmza)