Beyköy Belediyesi

2017 Yılı Şubat Ayı 1.Birleşim Meclis Karar Özeti

SEÇİM DÖNEMİ: 6
Toplantı Tarihi: 06.02.2017
Toplantı Saati: 18:30
Birleşim/Sayı: 2.1 – (5-6)

 

Belediyemiz Meclisi, 2017 yılı Şubat ayı meclis toplantısı birinci birleşimini yapmak üzere 06.02.2017 Pazartesi günü saat 18.30 da Belediye Hizmet Binasındaki Meclis Salonunda, Belediye Başkanı Osman KILIÇ başkanlığında toplandı. Başkanlık Divanı yerini aldı.

Başkan- Açılış ve yoklamada; Toplantı yeter sayısı olduğundan oturuma başlandı. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce bir önceki meclis toplantısına ait Meclis tutanak özeti okundu. Meclis Tutanak Özeti Üyelere dağıtımı yapıldı. Tutanak Özeti Oybirliği İle kabul edildi.

Başkan- Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce Başkanlığımıza verilen ve gündeme alınması istenilen konular varsa oylayarak gündeme alacağız.

Gündem ve Özeti:

Gündemin

  1. Maddesi, İmar Plan Değişikliği Talebi (TEİAŞ Tadilat Talebi) İmar Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.
  2. Maddesi, EK GÜNDEM- İmar Plan Revizyonu Çalışması (233 hektar) İmar Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Belediyemiz Meclis Toplantısında(birleşim) 5 nolu karardan 6 no’ ya kadar 2 adet karar alınmıştır.

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından bir sonraki toplantının 14.02.2017 Salı günü saat 18:30'da yapılmasına kararla toplantıya son verildi.

Osman KILIÇ               Meclis Başkanı            (İmza)

 

Abdurrahman KUL         Meclis Kâtibi             (İmza)

 

Abdulhamit USTA         Meclis Kâtibi             (İmza)