Beyköy Belediyesi

2017 Yılı Ocak Ayı 1. Birleşim Meclis Karar Özeti

SEÇİM DÖNEMİ: 6
Toplantı Tarihi: 02.01.2017
Toplantı Saati: 18:30
Birleşim/Sayı: 1.1 – (1-2-3-4-)

 

Belediyemiz Meclisi, 2017 yılı Ocak ayı meclis toplantısı birinci birleşimini yapmak üzere 02.01.2017 Pazartesi günü saat 18.30 da Belediye Hizmet Binasındaki Meclis Salonunda, Belediye Başkanı Osman KILIÇ başkanlığında toplandı. Başkanlık Divanı yerini aldı.

Başkan- Açılış ve yoklamada; Toplantı yeter sayısı olduğundan oturuma başlandı. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce bir önceki meclis toplantısına ait Meclis tutanak özeti okundu. Meclis Tutanak Özeti Üyelere dağıtımı yapıldı. Tutanak Özeti Oybirliği İle kabul edildi.

Başkan- Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce Başkanlığımıza verilen ve gündeme alınması istenilen konular varsa oylayarak gündeme alacağız.

Gündem ve Özeti:

Gündemin

  1. Maddesi, Belediye Meclis Üyeleri ile İhtisas Komisyon Üyeleri Huzur Hakkı Miktarının Belirlenmesi. Bütçe kanununda belirlenen en üst limitten ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.
  2. Maddesi, Belediye Meclisi Ağustos Ayı içinde izin yapmasında ve her ayın ilk haftası Pazartesi günü saat 18.30’da toplanılması Oybirliği ile kabul edildi.
  3. Maddesi, Sözleşmeli Harita Mühendisi çalıştırılması ve ücret belirlenmesi Oybirliği ile kabul edildi.
  4. Maddesi, İmar Planı Otopark Ücreti Belirlenmesi detaylı araştırma yapılmak üzere Ertelenmesi, Oybirliği ile kabul edildi.

Belediyemiz Meclis Toplantısında(birleşim) 1 nolu karardan 4 no’ ya kadar 4 adet karar alınmıştır.

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Osman KILIÇ Abdurrahman KUL Abdulhamit USTA

Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

(İmza) (İmza) (İmza)