Beyköy Belediyesi

2020 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARAR ÖZETİ.

 

 

Gündem ve Özet                                                                                                                                                    :

 

Gündemin 1. Maddesi – 2019 Yılı Faaliyet Raporu. 2019 Yılı Faaliyet Raporu görüşülerek, Yeterli Görüldüğünden, OYBİRLİĞİ ile kabul edilerek, Yeterli Görüldü.

 

Gündemin 2. Maddesi – 2019 Yılı Kesin Hesap. 2019 Yılı Kesin Hesap Cetvelini Meclise sunulduğu şekli ile OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

Gündemin 3. Maddesi – Norm Kadro Memur Kadro İhdas, İptal ve Değişiklikleri. 08.04.2020 Tarihli ve 31093 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, "Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli idare Birlikleri Norm kadro ilke ve standartlarına dair Yönetmeliğin değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik" gereğince, Beyköy Belediyemiz D-5 (16.sırada) grubuna alınmıştır. Belediyemiz Memur Kadro Cetvelinin; Kadro ihdas, boş ve dolu kadro unvan, sınıf, derece değişiklikleri işlenerek oluşturulması, (Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kurulması ve diğer kadro boş dolu derece ve unvan değişiklikleri) OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

 

Gündemin 4. Maddesi –  Norm Kadro Sürekli İşçi Kadro Cetvelinin Görüşülmesi. 08.04.2020 Tarihli ve 31093 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, "Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli idare Birlikleri Norm kadro ilke ve standartlarına dair Yönetmeliğin değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik" gereğince, Beyköy Belediyemiz D-5 (16.sırada) grubuna alınmıştır. Sürekli İşçi kadrosu İhdas yapılması, OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

Gündemin 5. Maddesi –  Encümen Üye Seçimi (2 kişi) (Bir yıllık Süre için). Bünyamin KUDAL ve Melek ÇAKIR Encümen Üyesi Seçildiler.

Gündemin 6. Maddesi –  Bütçe Komisyon Üye Seçimi (5 kişi) (Bir yıllık Süre için). Abdulhamit USTA, Bünyamin KUDAL, Melek ÇAKIR, Emine KOÇ YILDIZ, Emir YAZICIOĞLU, Bütçe Komisyonuna seçildiler.

Gündemin 7. Maddesi –  İmar Komisyon Üye Seçimi (5 kişi) (Bir yıllık Süre için). Bayram SEBETCİ, Bünyamin KUDAL, Çetin GÜNESEN, Emir YAZICIOĞLU, Osman AYVENLİ, İmar Komisyonuna seçildiler.

Gündemin 8. Maddesi – Ek Gündem Meclis Üyesi Metin KEÇECİ İstifa Dilekçesi. Meclis Üyesi Metin KEÇECİ’ nin istifa dilekçesinin bir sonraki meclis toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

Belediyemiz Haziran Ayı Meclis Toplantısında( 1.birleşim) 17 nolu karardan 24 no’ ya kadar 1 adet karar alınmıştır.

 

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

 

 

 

Osman KILIÇ                                                  Abdulhamit USTA                                                      Melek ÇAKIR

Meclis Başkanı                                              Meclis Kâtibi                                                              Meclis Kâtibi

(İmza)                                                            (İmza)                                                                           (İmza)