Beyköy Belediyesi

2020 YILI MAYIS AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARAR ÖZETİ.

17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı resmi gazetede 7244 kanun no ile yayınlanan Yeni Koronavirüs(Covid-19) Ekonomik Tedbirleri Gereği Bazı Alacakların Ertelenmesi, Alınmaması veya Yapılandırılması ile ilgili aşağıda belirtilen gündem maddelerinin görüşülmesi;

Gündem ve Özeti:

Gündemin 1. Maddesi –  Nisan-Mayıs-Haziran Ayları Su tüketimine bağlı alacakların 3 ay ertelenmesi.
Nisan-Mayıs-Haziran Ayları olmak üzere 3 ay ertelenmesine ve ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulamadan tahsil edilmesi, Oybirliği ile kabul edildi.
Gündemin 2. Maddesi - Konut ve İşyerleri Su Ücretlerinin m³ fiyatlarının yeniden belirlenmesi.

A)    0  m3’den  50 m3’e kadar tüketilen beher m3 su için ..........................1,65     olan tarifenin;
3.ve 4.Dönem Su Ücreti olarak  %50 indirimli ücret (tarife) uygulanmasına,
Gündemin 3. Maddesi - Ecrimsil ve Kiralamadan Kaynaklanan bedellerin 3 ay ertelenmesi.
Mahalli İdarelerin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatınca yapılan satış, Ecrimsil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların, 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesine, Söz konusu alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir.
Gündemin 4. Maddesi - Toplu Taşıma ruhsat, izin, hat kirası ücretleri.

Belediyemiz Toplu Yolcu Taşımacılığı hizmetleri, Yolcu taşımacılığında E-Kent Biletleme Hizmetleri (Akıllı Kart Bilet Uygulaması) tarafından, belediyemiz adına bilet kullanımından oluşan Behiye Bedelinin 20 Mayıs 2020 tarihinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar alınmamasına ve belediyemiz hesabına yatırılmaması kabul edildi.

Belediyemiz Mayıs Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısında (1.birleşim) 13 nolu karardan 16 no’ ya kadar 1 adet karar alınmıştır.

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantıya son verildi.
Osman KILIÇ                     Abdulhamit USTA                Melek ÇAKIR
Meclis Başkanı                     Meclis Kâtibi                Meclis Kâtibi
(İmza)                                    (İmza)                    (İmza)