Beyköy Belediyesi

2020 YILI MART AYI 1. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETİ.

SEÇİM DÖNEMİ                :  7

Toplantı Tarihi ve Sayısı  :  02.03.2020

Toplantı Saati                    : 18.30

Birleşim/Karar Sayısı        :  3.1 – (12)

GÜNDEM ve ÖZETİ

Gündemin

1. Maddesi –  (Ek gündem)Düzce Beltaş İnşaat A.Ş. nin Sermaye Artırılması Talebi Hakkında.
Düzce Beltaş Anonim Şirketinin 03.02.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile şirket sermayesinin 6.350.000,00- TL den 10.000.000,00.- TL’ na artırımı uygun görüldüğünden, sermaye artırımı iş ve işlemleri için Belediye Başkanı Osman KILIÇ’ a yetki verilmesi, Oybirliği ile kabul edildi.

Belediyemiz Mart Ayı Meclis Toplantısında( 1.birleşim) 12 nolu karardan 12 no’ ya kadar 1 adet karar alınmıştır.

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Osman KILIÇ                                                  Abdulhamit USTA                                                      Melek ÇAKIR

Meclis Başkanı                                              Meclis Kâtibi                                                              Meclis Kâtibi

(İmza)                                                            (İmza)                                                                           (İmza)