Beyköy Belediyesi

2020 YILI ŞUBAT AYI 2. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETİ.

SEÇİM DÖNEMİ                :  7

Toplantı Tarihi ve Sayısı  :  05.02.2020

Toplantı Saati                    : 18.30

Birleşim/Karar Sayısı        :  2.2 – (11)

GÜNDEM ve ÖZETİ


Gündemin

1. Maddesi –  İmar Komisyon Raporu; İmar Komisyonunca yapılan incelemeler ve müzakereler neticesinde; Oybirliği ile karara bağlanan İmar Komisyon Raporunda; onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, Meskun ve Gelişme Konut alanlarında inşaa edilecek yapılar için minimum parsel büyüklüğü 500 m2 olarak değiştirilmesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. madde uygulaması çalışması kapsamında, minimum parsel büyüklüğünün belirlenmesinde Beyköy Belediyesi'nin yetkili olduğuna dair plan notu değişikliği, OYBİRLİĞİ ile İmar Komisyon raporu ve Plan değişikliği talebi ONANDI.

Belediyemiz Meclis Toplantısında( 2.birleşim) 11 nolu karardan 11 no’ ya kadar 1 adet karar alınmıştır.

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Osman KILIÇ                                                  Abdulhamit USTA                                                      Melek ÇAKIR

Meclis Başkanı                                              Meclis Kâtibi                                                              Meclis Kâtibi

(İmza)                                                            (İmza)                                                                           (İmza)