Beyköy Belediyesi

2020 YILI ŞUBAT AYI 1. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETİ.

SEÇİM DÖNEMİ                :  7

Toplantı Tarihi ve Sayısı  :  03.02.2020

Toplantı Saati                    : 18.30

Birleşim/Karar Sayısı        :  2.1 – (7-8-9-10)

GÜNDEM ve ÖZETİ

Gündemin 1. Maddesi – Yolcu Taşıma Ücretleri; Belediyemiz Meclisinin 06.01.2020 tarihli ve 2020-6 nolu kararı gereğince; Yolcu Taşıma Ücretleri (Fiyat Tarifeleri) ' nde tek kullanımlık bilet 3,50.- TL olarak belirlenmiştir. Görülen lüzum üzerine tek kullanımlık bilet fiyatının 3,75.-TL olarak yeniden belirlenmesi, oybirliği ile kabul edildi.

 

2.Maddesi -  Norm Kadro Derece Değişikliği   (Boş Memur); Belediyemiz norm kadrosunda, Genel İdari Hizmetler Sınıfında boş bulunan bir adet 4 dereceli Fen İşleri Müdürü kadrosunun, 1 dereceli Fen İşleri Müdürü kadrosu olarak değiştirilmesi, oybirliği ile kabul edildi.

3.Maddesi - Saat Kulesi Düzenleme Çalışmaları; Saat Kulesi Binasının çevresine sundurma ve diğer düzenleme Çalışmaları ile ilgili aynı kalması ve herhangi bir değişiklik yapılmaması, oybirliği ile kabul edildi.

4.Maddesi – Ek Gündem: Plan Notu Değişikliği; Mevcut 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Meskûn ve Gelişme Konut alanlarında inşaa edilecek yapılarda minimum parsel büyüklüğü 500 m2 olarak değiştirilmesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. madde uygulaması çalışması kapsamında, minimum parsel büyüklüğünün Beyköy Belediyesi'nin yetkili olduğuna dair plan notu değişikliği talebinin; İmar komisyonuna havalesine, İmar Komisyon Raporunun 05.02.2020 Perşembe günü saat 18.30 da görüşülmesini, oybirliği ile kabul edildi.

 

Belediyemiz Meclis Toplantısında( 1.birleşim) 7 nolu karardan 10 no’ ya kadar 4 adet karar alınmıştır.

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından İkinci Birleşimin 05.02.2020 Perşembe günü saat 18.30 da görüşülmek üzere toplantıya son verildi.

Osman KILIÇ                                                  Abdulhamit USTA                                                      Melek ÇAKIR

Meclis Başkanı                                              Meclis Kâtibi                                                              Meclis Kâtibi

(İmza)                                                            (İmza)                                                                           (İmza)