Beyköy Belediyesi

İhale Düzeltme İlanı

İhale Düzeltme İlanı

Belediyemizce yapılması düşünülen Kafeterya (Hanımeli Kafe) ve Büfe (portakal) nin ihale ilanında tekliflerin verilmesi kısmında; ihale evraklarının verilmesi sehven 13.08.2018 yazılmış olup;

Büfe için ihale evraklarının verilmesi 03.09.2018 14:40, Kafeterya için 03.09.2018 14:20 olarak değiştirilmiştir.