Beyköy Belediyesi

Taşeronda Çalışan İşçilerin Sürekli İşçi Statüsüne Geçişi Başvuru Sonuçları

e-Posta Yazdır PDF

 

BEYKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLAN

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127. Maddesinin;

Geçici 24. Maddesi Gereği Taşeronda Çalışan İşçilerin Sürekli İşçi Statüsüne Geçişi Başvuru Sonuçları

Beyköy Belediyesinde; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 20/11/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24. madde kapsamında sürekli işçi statüsüne geçiş talebine ilişkin başvurusu kabul edilerek sınava katılmaya hak kazanan ve başvurusu kabul edilmeyerek sınava girmeye hak kazanamayan kişilere ait listeler aşağıda belirtilmiştir.
1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan usul ve esasların 10 Maddesinde belirtilen "İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/ veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce / idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz." maddesi uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


Sınava girme hakkı elde edemeyenlerin, ilan tarihinden itibaren 01 Mart 2018 tarihine kadar başvuru yaptıkları birimlere gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itiraz etmeleri gerekmektedir. İtiraz edilmemesi halinde sınava girmeye hak kazananlara ait listeler kesinleşecektir.

Sınavla ile ilgili duyuru, Belediyemiz internet sitesinde yayınlanacaktır.

BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER

S.NO

Adı

Soyadı

Başvuru Durumu

1

MURAT

BAŞ

Kabul

2

HAKAN

ÇAKIR

Kabul

3

RECEP

BİRİNCİ

Kabul

4

ALİ

DEMİRCİ

Kabul

5

KADİR

ALTUN

Kabul

6

OSMAN

GÜLÇEBİ

Kabul

7

RAMAZAN

ŞAHİN

Kabul

8

ÇETİN

ŞAHİN

Kabul

9

AHMET

ARDIÇ

Kabul

10

HASAN

AKTÜRK

Kabul

11

TAYFUN

AKYÜZ

Kabul

12

ERDİNÇ

ARSLAN

Kabul

13

SİNAN

YAZICIOĞLU

Kabul

14

İSMAİL

BEŞLİ

Kabul

15

SELİM

ÇABUK

Kabul

16

CAFER

TUNÇ

Kabul

17

YILMAZ

KARATAŞ

Kabul

18

İSMAİL

BEKTAŞ

Kabul

19

SEVDA

ÇELEBİ

Kabul

20

ÇAĞLAR

KUL

Kabul

21

ÜMİT

YÜKSELEN

Kabul

22

ORHAN

YILDIRIM

Kabul

23

AYDIN

GÖSTERİŞLİ

Kabul

BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER

S.NO

Adı Soyadı

Başvuru Durumu

Red Nedeni

1

BEYTULLAH OSMANOĞLU

Red

12.02.2018 Tarih ve 238 Nolu Dilekçesi

2

EDA ÖZBAY

Red

12.02.2018 Tarih ve 239 Nolu Dilekçesi

3

ÖMER FARUK YILMAZ

Red

12.02.2018 Tarih ve 241 Nolu Dilekçesi

4

İLKNUR YİĞİT

Red

12.02.2018 Tarih ve 240 Nolu Dilekçesi