Beyköy Belediyesi

Plan Revizyonu Beyköy

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

PİN= UİP-2610,23 Belediye Meclisimizce, 5 Eylül 2016 tarih ve 2016/31 sayılı alınan meclis kararı gereği, Belediyemiz 06.02.2008 Tarih ve 2008/2-1 sayılı Meclis Kararı ile Onaylanan İmar Planı’nın plan hükümlerinin 2.7 Maddesi’nin ‘’Jeolojik ve Jeoteknik Etüt sonuçlarının imkan vermesi halinde binalarda bodrum kat yapılabilir. Ancak birden fazla bodrum kat yapılamaz. Otopark ihtiyacının tamamının bodrum katlarda karşılanmaması halinde bina cephe hattı gerisinde kalmak şartı ile binaların arka ve yan bahçelerinde tabi zemin altında, parselin tamamı veya bir bölümünde otopark yapılabilir.’’ şeklinde İmar Plan Notu Değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 05.09.2016 tarihinde onanmış ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 23 maddesine göre 08.09.2016 tarihinde kesinleşmiş olup, 3194 Sayı İmar Kanunun 8/b maddesi ile Belediyemiz Hizmet Binasında bulunan ilan panosunda askıya çıkarılmış ve www.beykoy.bel.tr adresinde yayınlanmıştır.

Not:

Askıya Çıkış Tarihi: 09/09/2016

Askıdan İniş Tarihi: 09/10/2016