Beyköy Belediyesi

Bodrum Kat Yapılabilir

Sayı : 98130313-310.01.04.01.8.1155-1251 10.10.2016
Konu : Askı Tutanağı

- T U T A N A K -

Belediye sınırlarımız içerisinde, 05 Eylül 2016 Tarih ve 2016/31 sayılı Meclis Kararı gereği, Belediyemiz 06.02.2008 Tarih ve 2008/2-1 sayılı Meclis Kararı ile Onaylanan İmar Planı’nın plan hükümlerinin 2.7 Maddesi’nin "Jeolojik ve Jeoteknik Etüt sonuçlarının imkan vermesi halinde binalarda bodrum kat yapılabilir. Ancak birden fazla bodrum kat yapılamaz. Otopark ihtiyacının tamamının bodrum katlarda karşılanmaması halinde bina cephe hattı gerisinde kalmak şartı ile binaların arka ve yan bahçelerinde tabi zemin altında, parselin tamamı veya bir bölümünde otopark yapılabilir." şeklinde İmar Plan Notu Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 8/b maddesi gereğince 09/09/2016 ile 09/10/2016 tarihleri arasında bir (1) ay süre ile askıya çıkarıldığı, www.beykoy.bel.tr adresinde yayınlandığına dair İş bu tutanak tarafımızca imza altına alınmıştır.

Not:

Askıya Çıkış Tarihi: 09/09/2016
Askıdan İniş Tarihi: 09/10/2016