Beyköy Belediyesi

Kültür Mah.' de yapılacak olan İmar Kanunu’nun 18. Maddesine istinaden Düzenleme Sınırının Belirlenmesine yönelik Askı İlanıdır.

T.C.
BEYKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Sayı : 98130313 - 115.01.99 - E.211
Konu
: İlan
24.04.2020

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlgi : 22.04.2020 tarihli ve 5 sayılı Encümen Kararımız.


Belediyemiz 22.04.2020 tarih ve 5 sayılı encümen kararına istinaden; Beldemiz, Kültür Mahallesi sınırları içerisinde, G26A24C1A ve G26A24D2B paftalarını kapsayan; Beyköy 340, 341, 342, 343, 344, 347, 348, 350, 351, 360, 544, 545, 758, 842, 843, 1059, 1060, 144 ada 1, 144 ada 2, 144 ada 3, 144 ada 4, 173 ada 1 ve 173 ada 2 nolu parsellerin bulunduğu alanda, yolların açılabilmesi ve imara uygun yapılaşmayı sağlamak için; İmar Kanununun 18. maddesine esas Resmi Gazetenin 22.02.2020 tarihli ve 31047 sayılı "Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik" in 9 ve 10. maddelerine istinaden ekli plan örneğinde görüldüğü üzere belirlenen düzenleme sınırının uygun olduğuna dair karar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 24/04/2020 (Cuma) ile 25/05/2020 (Pazartesi) tarihleri arasında Belediyemiz ilan panosunda ve www.beykoy.bel.tr kurumsal internet adresimizde bir (1) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.


Askıya Çıkış Tarihi : 24/04/2020
Askıdan İniş Tarihi : 25/05/2020
Ek : Düzenleme Sınırı Krokisi


Osman KILIÇ
Belediye Başkanı